ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΑ TELEFLEX-MORSE 175 συν ΦΠΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΜΙΛΙΟΜΕΤΡΟ -ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ-ΠΙΕΣΗ ΛΑΔΙΟΥ-ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ- ΟΛΑ TELEFLEX-MORSE 175 συν ΦΠΑ